14% van de jongeren bereid om geldezel te zijn

Jeroen Geuens

10/01/2023

Uit een onderzoek van Febelfin en partners blijkt dat 14% van de jongeren bereid is om zijn bankkaart uit te lenen in ruil voor geld. Criminelen gebruiken die jongeren dus als geldezels. Wat zijn dat?

Geldezels laten hun bankrekening of -kaart en pincode (on)bewust gebruiken door criminelen om geld wit te wassen. Dat doen ze omdat criminelen snel geld beloven. Die criminelen hebben dan weer rekeningen nodig om illegaal verkregen geld (bijvoorbeeld door phishing) door te sluizen of af te halen. Zo blijven ze zelf onbekend.

Een geldezel dient dus voor het vuile werk én hij blijft met de ellende zitten: geldezel zijn is strafbaar omdat je helpt geld wit te wassen.

14% van de jongeren bereid geldezel te worden

Samen met onderzoeksbureau IndiVille ondekte Febelfin dat vooral jongeren vatbaar zijn voor deze praktijken: maar liefst 14% van de jongeren bereid is zijn kaart en pincode uit te lenen in ruil voor geld.

In hetzelfde onderzoek zegt 3% van de bevolking ooit gevraagd te zijn om geldezel te worden. Bij jongeren ligt dit veel hoger: 6% is zelf benaderd en 12% kent iemand die benaderd is.

Toch weet amper 38% van de totale bevolking wat een geldezel is. Dat is meer dan in 2019 — toen was dat nog 22% — maar nog altijd laag. Onder jongeren weet maar 21% wat een geldezel is. 8 op de 10 jongeren weet dat dus niet.

Geldezel worden is strafbaar

Uit het onderzoek bleek dat 10% van de volwassenen denkt dat geldezel worden niet strafbaar is. 19% van de jongeren heeft geen idee of denkt dat het niet strafbaar is.

Nochtans help je als geldezel (onbewust) geld witwassen en dat is dus zeker strafbaar. Een phisher kan de bankrekening van een geldezel illegaal geld weer legaal maken. De golven voor de geldezel kunnen zwaar zijn: die riskeert vervolging en grote gerechtelijke en fiscale boetes. Daarnaast kan de bank weigeren om de geldezel nog een rekening of kaart toe te kennen én de geldezel riskeert dat de phisher zijn rekening plundert.

(Door Jeroen Geuens, 10 januari 2023. Bron: Febelfin.)

Lees ook